Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Sanering
Asbestsanering

• Kartlegging av asbestforekomster i bygninger.
• Utvendig og innvendig asbestsanering foretas av godkjent personell og i henhold til gjeldende lover og regler.
• Innhenting av nødvendige godkjenninger fra arbeidstilsyn og myndigheter før asbestsanering igangsettes.

Copyright © 2011 Frontmaster AS