Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Sanering
Mugg og soppsanering
Muggsoppskade


Selve saneringen gjennomføres ved at den synlige muggsoppen og sporene fjernes ved støvsuging og rengjøring, etterfulgt av en fullstendig luftrensing. Det brukes støvsugere som har filter for sunnhetsfarlig støv, slik at sporene ikke spres til andre deler av bygningen.
I rengjøringsprosessen benyttes miljøvennlige oksidasjonsmidler, som sørger for å ødelegge levende sporer, og som også nøytraliserer luktmolekyler. Midlene som benyttes etterlater seg ingen giftige biprodukter. Etter at rengjøringen er avsluttet, tåkelegges arealene med et tørt oksiderende middel ved hjelp av en tørrfogger. Denne behandlingen sørger for at siste rest av sporer i luft og på vanskelig tilgjengelige steder ødelegges.


• Luftmålinger og overflateanalyser for å kartlegge omfanget av helseskadelig muggsopp og bakterier i bygningen.
• Forskriftsmessig sanering av mugg, sopp og bakterieskader.
• Luktsanering etter brann, kloakk og fuktskader.


Copyright © 2011 Frontmaster AS