Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Spesialrenhold
Resurskrevende renhold

  • Rydding og rengjøring av tilgrisede leiligheter. Desinfisering og luktsanering.
  • Fjerning av støv på kanaler, nedsenkede armaturer, løse himlinger og andre steder i bygget hvor tilgjengeligheten er vanskelig og kravene til et rent innemiljø er høye.
  • Opprydding/rengjøring etter innbrudd, hærverk og skader. (Sot, brann, pulver, kloakk etc)
  • Rengjøring etter bygningsmessige arbeider.
Copyright © 2011 Frontmaster AS