Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Sanering


Mugg og soppsanering

Selve saneringen gjennomføres ved at den synlige muggsoppen og sporene fjernes ved støvsuging og rengjøring, etterfulgt av en fullstendig luftrensing. Det brukes støvsugere som har fi lter for sunnhetsfarlig støv, slik at sporene ikke spres til andre deler av bygningen. I rengjøringsprosessen benyttes miljøvennlige oksidasjonsmidler, som sørger for å ødelegge levende sporer, og som også nøytraliserer luktmolekyler. Midlene som benyttes etterlater seg ingen giftige biprodukter. Etter at rengjøringen er avsluttet, tåkelegges arealene med et tørt oksiderende middel ved hjelp av en tørrfogger. Denne behandlingen sørger for at siste rest av sporer i luft og på vanskelig tilgjengelige steder ødelegges.
Les mer her

Muggsoppskade Muggsoppskade  


Asbestsanering

• Kartlegging av asbestforekomster i bygninger.
• Utvendig og innvendig asbestsanering foretas av godkjent personell og i henhold til gjeldende lover og regler.
• Innhenting av nødvendige godkjenninger fra arbeidstilsyn og myndigheter før asbestsanering igangsettes.
Les mer herVann og fuktskader

I noen tilfeller kan det være nødvendig å foreta omfattende bygningsmessige inngrep for å eliminere årsaken til problemene. Dersom dette er vurdert, og en permanent løsning på fuktproblemene ikke er mulig å gjennomføre, kan alternativet være å installere et avfuktingsaggregat i kjelleren. En absorbsjonsavfukter kan monteres på en veggbrakett stasjonært i kjelleren. Avfukteren styres av en hygrostat som sørger for at luftfuktigheten alltid holder seg på et akseptabelt nivå.
Les mer herCopyright © 2011 Frontmaster AS