Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Spesialrenhold


Vinduspuss

Utvendig eller innvendig puss av vinduer. Lift benyttes av sertifisert personell når det måtte være behov for det.
Vinduspuss kan om ønskelig legges inn i en frekvensavtale. Våre vinduspussere, som disponerer topp utstyr og har god teknikk, utfører jobben raskt og effektivt til en konkurransedyktig pris.
Vi gir faste forhåndspriser og tilpasser frekvensene etter behov.
Les mer herFasadevask

Høytrykksvask av næringsbygg, forretningsfasader, offentlige bygninger etc. Vask av utvendige persienner. Fjerning av graffiti. Varmtvannsvasker er fast montert på tilhenger som har egen vanntank. Trykk og temperatur kan reguleres i forhold til hva behovet er.
Les mer herRessurskrevende renhold

• Rydding og rengjøring av tilgrisede leiligheter. Desinfisering og luktsanering.
• Fjerning av støv på kanaler, nedsenkede armaturer, løse himlinger og andre steder i bygget hvor tilgjengeligheten er vanskelig og kravene til et rent innemiljø er høye.
• Opprydding/rengjøring etter innbrudd, hærverk og skader. (Sot, brann, pulver, kloakk etc)
• Rengjøring etter bygningsmessige arbeider.
Les mer herRens av kanaler og ventilasjonsanlegg

• Inspeksjon av ventilasjonsanlegg ved hjelp av videokamera.
• Prøvetaking for påvisning av muggsopp, bakterier og støvdekke i kanalene.
• Profesjonell rengjøring av ventilasjonsanlegg. Dokumentasjon av renseresultat.
• Renhetskontroll av nye anlegg før de tas i bruk.
• Kontroll, vurdering og utbedring av skader på ventilasjonsanlegget som følge av brann, sot eller røykskade.
Les mer herCopyright © 2011 Frontmaster AS