Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Sanering
Vann og fuktskader

I noen tilfeller kan det være nødvendig å foreta omfattende bygningsmessige inngrep for å eliminere årsaken til problemene. Dersom dette er vurdert, og en permanent løsning på fuktproblemene ikke er mulig å gjennomføre, kan alternativet være å installere et avfuktingsaggregat i kjelleren. En absorbsjonsavfukter kan monteres på en veggbrakett stasjonært i kjelleren. Avfukteren styres av en hygrostat som sørger for at luftfuktigheten alltid holder seg på et akseptabelt nivå.

Copyright © 2011 Frontmaster AS