Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Spesialrenhold
Rens av kanaler og ventilasjonsanlegg

Klikk her for å lese vår brosjyre om rens av kanaler og ventilasjonsanlegg

Ventilasjonskanal


 Luftkvaliteten i oppholdsrom er ofte dårligere enn vi er klar over og kan
 være av dårligere kvalitet enn uteluften. Godt inneklima er avhengig av
 mange faktorer. God ventilasjon og et rent og godt vedlikeholdt
 ventilasjonsanlegg er svært viktig. Profesjonell rensing av
 ventilasjonsanlegg foretas ved hjelp av roterende børster,
 kombinert med undertrykksventilering av kanalene.• Inspeksjon av ventilasjonsanlegg ved hjelp av videokamera.
• Prøvetaking for påvisning av muggsopp, bakterier og støvdekke i kanalene.
• Profesjonell rengjøring av ventilasjonsanlegg. Dokumentasjon av renseresultat.
• Renhetskontroll av nye anlegg før de tas i bruk.
• Kontroll, vurdering og utbedring av skader på ventilasjonsanlegget som følge av brann, sot eller røykskade.


Copyright © 2011 Frontmaster AS