Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Spesialrenhold
Vinduspuss

Utvendig eller innvendig puss av vinduer. Lift benyttes av sertifisert personell når det måtte være behov for det. Vinduspuss kan om ønskelig legges inn i en frekvensavtale. Våre vinduspussere, som disponerer topp utstyr og har god teknikk, utfører jobben raskt og effektivt til en konkurransedyktig pris. Vi gir faste forhåndspriser og tilpasser frekvensene etter behov.

Copyright © 2011 Frontmaster AS