Asbestsanering

Asbestsanering

Har du mistanke om at det er asbest i bygningen? Hva gjør jeg hvis jeg støter på noe jeg mistenker er asbest?

Vi vil være behjelpelige med råd og vurderinger – kontakt oss!

• Befaring, kartlegging
• Prøvetaking
• Tiltaksplaner
• Sanering av asbest både utvendig og innvendig
• Vi har godkjenning for både utvendig og innvendig sanering

Hva er asbest?

Asbest er et naturlig forekommende mineral i naturen og har blitt utvunnet og brukt i bygningsmaterialer med mere i flere hundre år. Asbest tåler høye temperaturer, isolerer godt og har gode armeringsegenskaper, men asbest er farlig og er forbudt å bruke i Norge. Det er fortsatt mye asbest å finne i eldre bygg i Norge. Asbest ble forbudt å bruke fra 1985, men kan forekomme i noen bygg som ble bygd senere en dette (noen bygningsfirmaer brukte opp det de hadde på lager).

Tips!:

Gå inn på arbeidstilsynets hjemmesider og les om asbest. Her vil du finne mye nyttig og viktig informasjon.

Hvorfor er asbest farlig?

Asbest er farlig hvis vi puster det inn. Så lenge det er bundet i bygningsmaterialene er det ikke farlig. Det er når vi begynner å bearbeide materialer med innhold av asbest at det blir farlig.

Typiske situasjoner hvor dette kan skje er ved rivearbeid, ombygging av en bygning eller at man uforvarende skader materialer som inneholder asbest. Det er altså de asbestfibrene som slipper ut i luften og som vi kan puste inn som er farlige.

Eksponering for asbest kan føre til kreft og noen andre asbestrelaterte sykdommer. Risikoen øker jo flere ganger eller jo mer man blir eksponert for asbest.

Hvor finner vi asbest?

Vi kan finne asbest i alle bygningsdeler i et bygg.

• Asbestholdige plater. Eternittplater, internitt og pernittplater.

– På taket på huset
– Som kledning på veggene utvendig.
– Under bakken lagt inntil grunnmuren
– Innvendige plater på veggene (asbstoluxplater)

• Asbest i rørisolasjon

– Asbestmasse ble mye brukt som isolasjon på rør for vannbåren varme eller i varmesystemer for eksempel for oppvarminger av bygninger. Tidlig rundt hele røret og senere i rørbendene og endestykkene. Denne massen inneholder mye asbest (opptil 50%). Vær obs! pass på at de rørene du eventuelt har i huset ikke er skadet slik at asbest frigjøres.

• Sprøyteasbest

– Ble sprøytet på bygningsdeler for å bedre brannmotstanden. Var vanlig i offentlige bygg, industribygg, forsamlingslokaler og forretningslokaler.

Eldre bygningselementer og installasjoner som ofte inneholder asbest:

• Bygningsplater
• Vegger (som isolering i skillevegger)
• Bygningspapp
• Strukturerte overflatebelegg og maling
• Gulvfliser (vinylfliser), lim og avrettingsmasse
• Linoleumsgulv (mer sjeldent)
• Varmeisolering til fyrkjeler
• Isolasjonsmaterialer for stålskjelettet i bygninger
• Ventilasjonskanaler
• Himlinger (som flammebeskytter i loftshulrom)
• Himlingsplater
• Dører (branndører m.m.)
• Elektriske installasjoner
• Varmesystemer (som varmeisolering til rørsystemer, varmtvannstanker og kjeler)
• Tak (spesielt produkter av asbestsement)
• Takplater
• Bygningsfasader, takrenner, takutheng og kledninger
• Ventiler, flenser og pakninger som kan være fôret eller forseglet med asbest
• Altankasser, asbestpapir til fôring osv.
• Vinduskitt
• Vann og kloakkledning