Sanering av mugg, sopp og råte

Sanering av mugg, sopp og råte

Hvordan utbedrer vi muggsoppskader?

Vi tenker oss en situasjon hvor det er funnet muggsoppvekst på bygningsdeler inne i en bolig, på et kontor eller i et klasserom på en skole og denne skaden skal utbedres. Hvordan griper vi dette an?

Følgende framgangsmåte vil være den mest aktuelle i de fleste tilfeller:

• Vi sørger for å lage en avskjerming eller saneringssone rundt det området som skal saneres. Hensikten med en slik saneringssone er at støv og muggsoppsporer ikke skal spres til tilstøtende arealer. Dette gjøres ved at vi setter opp en plastvegg som tettes med tape mot tilstøtende vegger.

• Det lages en sluse eller sluseport inn til saneringssonen.

• Vi tetter ventiler og andre åpninger.

• Vi etablerer undertrykk i saneringssonen ved hjelp av en avtrekksvifte som fører avkastluften ut av bygget via et vindu eller annen åpning.

• Når det er behov for det benytter vi en rensevifte med HEPA filter som renser og filtrerer luften i saneringssonen.

• Vi utfører nødvendig rivningsarbeider.

• Sanerere bruker engangsdresser og masker med P3 filter som de tar av når de forlater sonen.

• Rivningsavfall fraktes ut av saneringssonen. Hvis materialene må fraktes igjennom rene arealer pakkes materialene inn i plast før de transporteres ut.

• Etter at rivearbeidene er ferdig rengjøres hele sonen ved hjelp av spesialstøvsuger påmontert HEPA filter og deretter vaskes sonen med vann og egnet kjemikalie.

• Etter at rive og rengjøringsarbeidene er ferdig lar vi undertrykk og rensevifte stå ca. 1 døgn slik at luften i saneringssonen blir renset i tilfredsstillende grad.

• Etter at ovenstående er ferdig kan saneringssonen åpnes og gjenoppbygningsarbeider starte.

• Før arbeidene starter utarbeides det en sikker jobb analyse og kvalitetssikringsskjema fylles ut og kvitteres ut etter hvert som arbeidet utføres

• Vi utarbeider en dokumentasjonsrapport på de arbeidene som er gjort og sender dette til oppdragsgiveren.
Image
Image
Image
Image