Spesialrenhold / sanering

Spesialrenhold / sanering

Vi utfører rengjøringsoppgaver som er krevende. Dette kan dreie seg om skader i bygninger hvor det er behov for opprydding etter hærverk eller lignende.

Enkelte ganger kan det være behov for ekstra tiltak i forhold til smittefare fra for eksempel sprøytespisser og lignende som ligger i en leilighet som skal saneres. Vi har gode rutiner for å ivareta sikkerheten til de som utfører rengjøringen / saneringen.

Vi har god erfaring med sanering av luktproblemer knyttet til rotteskader og lignende.

• Rengjøring av tilgrisede leiligheter

• Rengjøring på steder hvor det er smittefare

• Desinfisering og luktsanering

• Rengjøring på vanskelig tilgjengelige steder
– Over systemhimlinger
– På høytliggende bygningsdeler
– På steder hvor kravene til rent inneklima er høye

• Opprydding og rengjøring etter innbrudd, hærverk og skader
– Sot, brann, pulver og kloakkskader

• Sanering av lukt som følge av rottelik og lignende som har blitt liggende i bygningskonstruksjonen og som forårsaker lukt
Image