Ventilasjonsrens

Ventilasjonsrens

Rens av kanaler i ventilasjonsanlegg bidrar til et bedre inneklima, lave energikostnader og er et forebyggende tiltak som reduserer brannfare

Hvorfor er det viktig å holde ventilasjonskanalene rene?

• Rene kanaler gir lavere trykkfall, mindre energiforbruk og lavere strømkostnader

• Rene kanaler reduserer brannfaren

• Rene kanaler gir mindre grobunn for sopp- og bakterievekst i anlegget

• Rene kanaler gir økt kapasitet på ventilasjonsanlegget
Image
Image

Hvordan utføres oppdraget?

• Frontmaster inspiserer ventilasjonsanlegget og foretar en grundig renhetskontroll.

• Kontrollen utføres visuelt og kanalenes tilstand dokumenteres med digitale bilder og/eller video-opptak.

• På bakgrunn av renhetskontrollen utarbeider vi et forslag til hvilket tiltak som er best egnet til det aktuelle tilfellet.

• Vi gir en fastpris eller et prisoverslag på oppdraget.

• Renseoppdraget utføres under kyndig ledelse, og vi legger stor vekt på å samarbeide med oppdragsgivers personale. Dette for at oppdraget skal utføres på en smidig og diskré måte, til minst mulig heftelse for brukere av lokalene.

• Når oppdraget er utført, utarbeider vi en dokumentasjons- rapport som bekrefter hva som er utført og resultatet av dette.
Image
Image