Vinduspuss og fasadevask

Vinduspuss og fasadevask

Vi har lang erfaring innen vinduspuss og fasadevask. Vi retter vår virksomhet primært mot næringslivskunder og kommuner og har mange faste oppdrag på skoler, offentlige bygg, hoteller og næringslivsbygg.

Vi benytter oss av det mest moderne utstyr som er på markedet slik at vi kan utføre arbeidene på en effektiv og sikker måte til en god pris og med svært godt resultat.

Vindusvask utvendig og innvendig

• Vi utfører vindusvask på tradisjonell måte med forvasker og nal eller med rent vann system og har topp moderne utstyr til å utføre slikt arbeid

• Bruk av rent vann system er gunstig i forhold til følgende momenter
– Reduserer leiekostnader til tilkomnstutstyr slik som for eksempel lifter
– Karmer og kanter rundt vinduer blir også rene
– Vinduene og fasaden holder seg rene lenger

• Vi utfører innvendig vinduspuss på en smidig måte ved hjelp av forvasker og nal. Vi tørker opp etter oss og etterlater rommene vi er ferdige med som de var bortsett fra at vinduene da er rene
Image
Image

Fasadevask

• Vi utfører fasadevask av alle typer fasader og tilpasser metoden etter type materiale som fasaden er bygd opp med

• Riktig vask er noe som krever erfaring. Det er viktig at man bruker riktig metode og riktig kjemikalier

• Vi har tilgang til alle typer lifter og tilkomnstutstyr slik at vi kan komme til på alle fasader på en effektiv og sikker måte
Image
Image

Persiennevask

• Riktig vask av persienner er viktig for at persiennene skal fungere godt og vare lenge

• Vi tilpasser metoden etter type persienner og solskjerming

Ta kontakt for mer informasjon. Vi utfører gjerne en befaring og gir dere et tilbud på bakgrunn av befaringen.

Sikker utførelse av våre oppdrag

• Vi har liftsertifikat og kan gjennomføre oppdrag på vanskelig tilgjengelige steder på en sikker måte.

• Vi har kurs i arbeidsvarsling og sikring av vei og arbeidsområde hvor oppdraget skal utføres.

• Vi sørger for kontakt med aktuelle myndigheter og etater i forhold til arbeide langs vei , jernbane eller trikk.

• Vi tilpasser oss de krav som stilles til sikkerhet på det området hvor oppdraget skal utføres.