Frontmaster AS
Smidsrødvn 95, 3120 Nøtterøy
E-post: post@frontmaster.no
Tlf: 33 38 48 00
Fax: 33 40 70 11


Vinduspuss

Utvendig eller innvendig puss av vinduer. Lift benyttes av sertifisert personell når det måtte være behov for det. Vinduspuss kan om ønskelig legges inn i en frekvensavtale.

[Les mer]

Fasadevask

Høytrykksvask av næringsbygg, forretningsfasader, offentlige bygninger etc. Vask av utvendige persienner. Fjerning av graffiti. Varmtvannsvasker er fast montert på tilhenger som har egen vanntank. Trykk og temperatur kan reguleres i forhold til hva behovet er.

[Les mer]


Byggtjenester

Vi utfører reparasjon og gjenoppbygging etter skader, i tillegg til rehabiliteringsarbeider, ombygging og tilbygg.

[Les mer]


Ressurskrevende renhold

Rydding og rengjøring av tilgrisede leiligheter. Desinfisering og luktsanering. Fjerning av støv på kanaler, nedsenkede armaturer, løse himlinger og andre steder i bygget hvor tilgjengeligheten er vanskelig og kravene til et rent innemiljø er høye.

[Les mer]

Copyright © 2011 Frontmaster AS